Blog

Bloggen


Vi skriver om emner, der optager os her på bloggen. Det kan være faglige indlæg eller meningsinspirerede indlæg. Noget vi har på hjerte.

Refleksion: Hvordan skaber jeg (bedre) balance i min lederrolle?

Dec 2019 \\ Gitte Stjernfelt


Tanker omkring balancegang mellem mål og mennesker i en foranderlig verden.


Hvordan opretholder du balancen mellem mål og mennesker i din lederrolle i dag og i fremtiden?


Udvikling af teknologi giver os muligheder for at måle og kontrollere mere og mere? Gennem Big data, kunstig intelligens – meget automatiseres, måles og vejes… Vi kommer til at arbejde på nye måder, med nye systemer…

Det giver gode muligheder for at fokusere på driftelementet i ledelsesopgaven… Det faglige – vi kan mere, bedre, hurtigere… kvaliteten styrkes og forventninger til output stiger.


Vil det sige, at jeg som leder bør styrke mine evner til at varetage opgaver indenfor drift og faglig ledelse, så jeg kan lede medarbejderne ad den faglige vej og støtte dem i udvikling mod at anvende de nye teknologier og maskiner?


Og hvordan gør jeg det bedst?


Hvilke værktøjer skal jeg have i min ledelsesmæssige værktøjskasse?


Eller skal mit fokus være mere faciliterende, når jeg får flere faglige specialister i mit team?


Og vil min rolle ændre sig mod støtteaktiviteter for specialisterne og deres udvikling?


Hvordan kan jeg som leder understøtte en personlig og faglig udvikling hos medarbejderne – og få dem til at vokse med i takt med udviklingen?


Ifølge Daniel Goleman, som arbejder indenfor feltet følelsesmæssig og social intelligens, vil EI være en af de mest efterspurgte kompetencer i 2020* og fremad, idet den teknologiske udvikling stiller store krav til samarbejde og omstillingsevne hos medarbejderne.


En leder, som arbejder med sin følelsesmæssige og sociale intelligens, kan medvirke til at facilitere og styrke en sådan udviklingsproces hos medarbejderne: Det handler om mennesker – at lede mennesker – også selv om de mennesker arbejder med maskiner.


Og det positive er, at den følelsesmæssige intelligens ikke er en fix størrelse, som når man måler IQ; her har du mulighed for at træne og blive bedre.


Kommunikation spiller også en vigtig rolle; så derfor kan du som leder med fordel træne din måde at kommunikere – både med krop og ord. Det er en livslang øvelse at træne sine kommunikative evner – og siden processen foregår mellem mennesker, som har forskellige baggrunde og forskellige måder at opfatte verden på, vil der opstå forviklinger i opfattelse og forståelse af kommunikationen mellem mennesker.


Hvordan træner du som leder dine kompetencer, så du holder dem ved lige og bliver klar til fremtidens opgaver? (ja, du kan nu lave en liste eller læse nogle bud til refleksion nedenfor)


Er det gennem små øvelser eller opgaver i løbet af ugen?


Træner I sammen i ledergruppen?


Deltager du i efteruddannelse?


Går du til netværksmøder eller konferencer med andre ledere?


Og så et sidste spørgsmål: Er du tilfreds med balance mellem mål og mennesker i dine daglige ledelsesopgaver?


Hvis ja – hvordan gør du? Hvad er det der virker?


Hvis nej – hvorfor ikke? Hvad vil du gerne ændre?


Inspiration til indlægget:

*Daniel Goleman: How to Adapt to the Future of Work, LinkedIn 21. nov 2019

Jan 2019

Ledelse og kommunikation


Læs mere

Dateline

Amet sed  elit magna.


Read more

Dateline

Amet sed  elit magna.


Read more

Siden er under konstruktion...


Ledelse og kommunikation

Jan 2019 \\ Kirsten Wissing


Ledelse og kommunikation går hånd i hånd, da organisationer er levende organismer med mennesker af kød og blod. Derfor handler ledelse om mennesker. Som menneske kommunikerer vi altid. Måden vi går på, vores udtryk, tonefald og det vi siger. Som menneske kommunikerer vi verbalt og non-verbalt – vi kan altså ikke – ikke kommunikere.


Når du arbejder som leder, bliver dine signaler tolket af dine medarbejdere helt ned til mindste mimik og detalje. Derfor må du være bevidst om dit kropssprog og det, du siger.


Det handler også om følelser


At lede handler også om følelser. At motivere og lede den enkelte. For at lede bedst muligt, er det vigtigt at behandle den enkelte medarbejder, så det passer præcist til vedkommende. Vi skal sørge for at behandle medarbejderne forskelligt alt efter deres personlighed.


Ved du, hvad der rør sig i din medarbejder – hver og en? Ved du, hvad der motiverer din medarbejder?


Hos KUBU kerer vi os om den enkelte medarbejder og medarbejderens trivsel. Det betyder meget for os, at vi kan løfte kompetencerne og give øget arbejdsglæde til den enkelte. Hvem vil ikke gerne komme glad på arbejde hver dag. Og vende tilfreds hjem til sin familie igen.


Vi kalder os mentale flyttekoner, som et udtryk for, at vi flytter mennesker hen imod der, hvor de gerne vil være, og hvor de trives. Vi klæder dem på fagligt og personligt til at varetage deres arbejde bedst muligt.


Det velfungerende team


Vi er ikke alene. Som leder er det vigtigt, at teamet fungerer. Som medarbejder er det vigtigt at være medlem af et velfungerende team og få den rette plads i teamet. Derfor arbejder vi også med team – teamudvikling og etablering af teams, så medarbejderne arbejder bedst muligt sammen.


Dit lederskab - i løbende forandring


Verden forandrer sig - organisationer forandrer sig - dit lederskab forandrer sig.


Vi påvirker og påvirkes af den kontekst, vi befinder os i.


Gennem livet vil der være forskellige områder, som du vælger at sætte i fokus.


Det samme gælder dit lederskab. Vi er opmærksomme på nye trends og tendenser, noget sorteres fra, andet tages ind, afprøves, bliver, forkastes.


Drømmer du om at udvikle dig som leder?

Dateline

Amet sed  elit magna.


Read more

Dateline

Amet sed  elit magna.


Read more

Dateline

Amet sed  elit magna.


Read more

Mail info@kubu.dk

Tlf. nr. 27 77 28 29

CVR 38344331

Adresse

Tværskiftet 3 - 8330 Beder