Inspiration ledelses- og kommunikationskurser

Inspiration til kurser indenfor ledelse

Virksomhedskultur


Hvordan kan vi bruge begrebet virksomhedskultur aktivt i vores arbejde med organisationen?

Mål: Viden og værktøjer omkring organisationskultur. Oplæg og øvelser med udgangspunkt i egen virksomhed.

Strategi & sammenhæng mission, vision og værdier


Hvad er vores drømme og mål for virksomheden i fremtiden?

Kurset kan enten være af teoretisk karakter med oplæg og tilførsel af viden omkring det strategiske arbejde eller af praktisk karakter, hvor der arbejdes med fastsættelse af strategi samt mission, vision og værdier.

Mødeledelse


Hvad skaber det gode møde?

Mål: Viden og værktøjer omkring mødeforberedelse, udarbejdelse af dagsorden, ledelse af møder, referater og opfølgning.

Ledelse af forandringer, innovation & oplevelser


Hvordan er vores organisation gearet i forhold til forandringer og nytænkning?Kurset kan have mange vinker inden for forandring og udgangspunktet bør være egen virksomhed. Planlægning, motivation og grad af medarbejderivolvering er vigtige elementer.

Projektstyring & projektledelse


Hvordan sikrer vi at vores projekter bliver en succes?

Mål: Viden og værktøjer omkring forskellige projekters forløb, sammensætning af projektgruppen, faldgruber i processen og succesindikatorer.

Medarbejdertyper og motivation


Hvilke medarbejdertyper har vi i virksomheden. Hvordan motiveres de hver især?

Mål: Viden om forskellige teorier indenfor kategorisering af medarbejdere samt motivationsteori.

Inspiration til kurser indenfor kommunikation

Kommunikation i hverdagen


Hvem kommunikerer vi med i hverdagen - og hvordan?

Mål: Deltagerne får kendskab til og arbejder bevidst med kommunikationsværktøjer.

Teori og øvelser i at få budskabet frem.

Intern kommunikation


Fokus på brug af kommunikation internt i virksomheden.

Mål: Deltagerne får viden om værktøjer til intern kommunikation og arbejder med at udarbejde konkrete forslag til brug i virksomheden. 

Ekstern kommunikation


Hvordan kommunikerer vi med vores omverden? Er der en rød tråd i de signaler vi sender?

Mål: Deltagerne får viden om værktøjer til ekstern kommunikation og arbejder med konkrete forslag til ekstern kommunikation.

Strategisk kommunikation


Har vi en plan for vores kommunikation i virksomheden? Hvordan kommunikerer vi vores mål og værdier til medarbejderne, til omverdenen?

Mål: Ledelsen får værktøjer til at vælge strategi for virksomhedens kommunikation såvel in- som eksternt.

Krisekommunikation & pressehåndtering


Hvordan kommunikerer vi under kriser i virksomheden. Hvordan håndterer man pressen?

Mål: Deltagerne får værktøjer til og lærer at planlægge, hvordan eventuelle kriser kan håndteres.

Præsentationsteknik


Hvad er en god præsentation? Hvordan kan jeg tilpasse min præsentation, så modtagerne synes, den er interessant og relevant?

Mål: At øge deltagernes kendskab til valgmuligheder og bevidsthed omkring brug af eget kropssprog, stemmeføring tilpasset målgruppen for præsentationen.

Online kommunikation & sociale medier


Hvilke onlinemedier skal virksomheden bruge i sin kommunikation og hvordan?

Mål: Deltagerne får øget kendskab til forskellige onlinemedier, fordele og ulemper ved brug i virksomheden. Eksempler på og øvelser i arbejdet med onlinekommunikation.

Den svære samtale, MUS mv.


Hvordan forbereder og gennemfører du forskellige typer af samtaler. Kan have både en ledelses- og medarbejdervinkel.

Mål: Deltagerne får øget kendskab til betydning af at forberede sig inden en samtale samt hands-on træning i samtaleteknik.

Kommunikation & samarbejde på tværs af afdelinger


Taler I samme sprog? Fokus på at få et fælles sprog og forståelse for de enkelte afdelinger i virksomheden.

Mål: At øge samarbejde og kommunikation på tværs af afdelinger gennem gensidig forståelse for hinandens arbejdsopgaver.

Skal vi kontakte dig?

Skriv dine oplysninger i felterne her:

 
 
 
 
 

Mail info@kubu.dk

Tlf. nr. 27 77 28 29

CVR 38344331

Adresse

Tværskiftet 3 - 8330 Beder