Kurser og foredrag

Lær, når det passer dig

Book et møde

27 77 28 29

info@kubu.dk

Kurser & foredrag hos KUBU

Skræddersyede kurser & undervisning online

Vi tilbyder skræddersyede kurser inden for en lang række emner.


Vi varetager selv undervisning i ledelse, kommunikation, samarbejde og personligt salg. Derudover har vi en række freelance undervisere tilknyttet inden for it, økonomi, salg og CSR. Alle KUBUs undervisere har undervisningserfaring og er pædagogisk uddannede.


Kurserne kan være 1 – 3 dags kurser eller længere forløb alt efter behov. Vi kommer ud og taler med jer om jeres behov, ønske om indhold i kurserne samt varighed, forløb og lokation.


I undervisningen tager vi udgangspunkt i den enkelte virksomheds egne opgaver og problemstillinger. Undervisningen bliver dermed konkret og brugbar i medarbejderens hverdag. Vi planlægger og udvikler undervisningsforløbene med variation i materiale og opgaver, så der tages hensyn til deltagernes forskellige læringsstile og derved sikres størst muligt læringsudbytte.


Ved al undervisning og kompetenceudvikling er der mulighed for at måle medarbejdernes færdigheder før og efter forløbet.

Lær når og hvor du vil...


Vi tilbyder online undervisning via LMS system (Learning Management System). Dermed kan alle virksomhedens ansatte modtage undervisning, selvom de er på forskellige destinationer.


Ved online læring bestemmer kursisten selv tid og sted for undervisning, da materialerne er tilgængelige på platformen. Der kan aftales sesioner med individuel sparring, så forløbet bliver 100% individuelt tilpasset.


Vi tilbyder forløb som blended learning, hvor dele af undervisningen foregår i virksomheden og resten online.


Foredrag og Workshops

 

Du bli´r, hvad du spiser... Var et slogan, som var fremme for en del år siden... Det kan faktisk bruges i overført betydning i forhold til din virksomhed. Er der mindre problemstillinger, noget som kan gøres bedre eller et område, hvor I har glemt fokus?
Så kan et foredrag eller en workshop være med til at sætte emnet på dagsordenen igen - og ved at skærpe opmærksomheden vil mindre problemer ofte løse sig selv.


Ønsker du at sætte et tema/emne i fokus for en medarbejder- eller ledergruppe?


Vi tilbyder foredrag og workshops og skræddersyr et tilbud, som passer til din virksomheds ønsker, behov og medarbejdertyper.


Nedenfor eksempler på foredrag og workshops på en halv til en hel dags varighed

 • Kollegaservice - fokus på det gode samarbejde
 • Kend din motivation - motivationsprofiler og motivation på arbejdet
 • Kommunikation og kropssprog - hvilke signaler sender jeg til min omverden?
 • Den gode kundeservice - hvad er det og hvordan gør vi?
 • Styr dig... og dine medarbejdere - om selvledelse og personaledelse


Akademiuddannelser

 

Vi samarbejder med Erhvervsakademi Dania og tilbyder uddannelsesforløb, hvor der er mulighed for at gå til eksamen og optjene ECTS point.

Akademifag, som vi kan udbyde:


 • Teamledelse, 5 ECTS
 • Ledelse i praksis, 10 ECTS
 • Projektstyring i praksis, 10 ECTS
 • Innovationsledelse, 10 ECTS
 • Coaching i organisationer, 10 ECTS
 • Projektledelse, 10 ECTS
 • Præsentationsteknik, 5 ECTS
 • Kommunikation i praksis, 10 ECTS
 • Strategisk kommunikation, 10 ECTS
 • Coaching og konflikthåndtering, 10 ECTS


For at kunne gennemføre et forløb i et akademifag er det nødvendigt med 12 tilmeldte kursister. Det kan enten være én virksomhed, som har flere medarbejdere, der ønsker samme træning eller vi kan samle et hold med mulighed for individuel tilmelding.


Vil du kontaktes?

Skriv dine oplysninger i felterne her:

 
 
 
 
 

Mail info@kubu.dk

Tlf. nr. 27 77 28 29

CVR 38344331

Adresse

Tværskiftet 3 - 8330 Beder